Usługi

  • budowa i remonty linii kablowych nn i SN, 

  • budowa i remonty linii napowietrznych, 

  • budowa przyłączy oraz WLZ, 

  • prace w stacjach SN/nn, 

  • usuwanie awarii i kolizji sieci energetycznych, 

  • budowa sieci i instalacji oświetlenia ulicznego,

  • fotowoltaika.